27 Eylül 2012 Perşembe

Fedora 17 LAMP Sunucu Kurulumu


LAMP ( Linux, Apache, MySQL ve PHP) açık kaynak kodlu web geliştirme platformudur.Linux işletim sisteminde kullanılan bu kurulum kombinasyonun da, Apache Web Sunucu olarak, MySQL veritabanı kontrolü sistemi ve PHP'de betik script dilidir. 

Bu yazımda Fedora 17 "Beefy Miracle" ile LAMP Kurulumunu izah edicem.


Aache Web Sunucu Kurulumu
su -c 'yum install httpd'
  • Apache Servisini Açmak için ;
service httpd start
  • Bilgisayar açılırken önyüklemede açılması için; 
chkconfig --levels 235 httpd on
MySQL Veritabanı Kurulumu
yum install mysql mysql-server
  • MySQL Servisini açmak ve önyükleme açılışına eklemek
systemctl start mysqld.service
systemctl enable mysqld.service
  • MySQL root Şifresi oluşturmak
mysqladmin -u root password [şifreniz buraya]
**parantezler yoktur
  • MYSQL'e root olarak giriş yaparak test edelim
mysql -h localhost -u root -p
PHP ve PHP genel eklentileri kurulumu
yum install php php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-common php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml
PhpMyAdmin Kurulumu
yum install phpmyadmin
  • Apache Servisini yeniden başlatalım
su -c 'service httpd restart
  • Apache Test ;
http:/localhost/ veya kendi IP numaranız yazdıktan sonra "Apache Tanıtım" sayfası açılışırsa "httpd" servisi doğru bir şekildeçalışıyordur.
  • Php Test ; 
vi /var/www/html/info.php
ve info.php dosyası içine şunları ekleyelim
<?php
phpinfo(); 
?> 
  • PhpMyAdmin Test
http://lcoalhost/phpmyadmin
MySQL ile ayarladığımız "root" şifresi giriş yaparsak phpmyadmin ve ayrıca mysql de çalıştığına emin olabiliriz.  

Teşekkür  Ederim
Onuralp SEZER 
Fedora Ambassador